Đóng Góp Nhận Ngay Đặc Quyền Thành Viên VIP

Giá từ 50$ – 300$ (Tuỳ theo từng người để nhận đặc quyền theo giá bạn đăng ký)

Xây dựng quỹ tự động:

Đóng góp thành viên đặc quyền

Đóng góp để trở thành - thành viên đặc quyền riêng. Chọn một ví để chấp nhận quyên góp bằng ETH BNB BUSD, v.v.

 • metamask
  MetaMask
 • trustwallet
  Trust Wallet
 • binancewallet
  Binance Wallet
 • walletconnect
  WalletConnect

Hoặc bạn có thể chuyển khoản thủ công qua những địa chỉ ví sau:

ETH:  0x370e0697F8Fc7dD4Bdd8198E90c20acBBB00e85E

BTC: bc1qfhlp82rydj0awjl8xhrl828ewqy0d8mnupx956

BUSD:  0x370e0697F8Fc7dD4Bdd8198E90c20acBBB00e85E

BNB:  0x370e0697F8Fc7dD4Bdd8198E90c20acBBB00e85E

USDT:  0x370e0697F8Fc7dD4Bdd8198E90c20acBBB00e85E

Sau khi bạn chuyển hãy chụp ảnh và gửi cho chúng tôi để xác minh.

 


Các đặc quyền dành cho thành viên VIP khi tham gia chương trình của chúng tôi.

 1. Giá cả giảm 10-30%.
 2.  Nhận tin tức giá cả mới nhất
 3. Tất cả đặc quyền thành viên VIP có được.