Trước năm 2025 TP.HCM sẽ chuyển Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè lên quận

Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè trước năm 2025 TP.HCM sẽ chuyển lên quận

Các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè của TP.HCM sẽ được chuyền thành quận trong giai đoạn 2021-2025. Hai huyện Củ Chỉ và Cần Giờ sẽ lên quận trong giai đoạn 2025-2050.

Sở Nội Vụ TP.HCM đã gửi tờ trình lên UBND thành phố về công tác chuẩn bị xây dựng đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021-2030.

a1 1 1

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM sẽ chuyển huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè thành quận (hoặc thành lập TP thuộc TP.HCM). Trong giai đoạn 2025-2030, hai huyện Củ Chi và Cần Giờ sẽ được chuyền thành quận (hoặc thành lập thành phố thuộc TP.HCM).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc xây dựng các huyện để thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM), chuyển các xã, thị trấn thuộc huy: thành phường là cần thiết. Bởi những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều dự án cao tốc và khu đô thị đã hình thành, tạo nên lối sống đô thị khá rõ nết.

Yêu cầu đặt ra là khi thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) phải bảo đảm đúng trình tự và thủ tục; phù hợp với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XI thông qua.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy: Huyện Hóc Môn đạt 30/30 tiêu chí, Nhà Bè đạt 23/30; Bình Chánh đạt 26/30; Củ Chi đạt 25/50; Cần Giờ đạt 19/50, chưa đạt 50% dân số theo quy định.

Sau khi tỡ trình được thông qua, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng từng loại tiêu chí theo quy định. Dựa trên kết quả này, thành phố sẽ xin ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương chọn phương án chuyền huyện thành quận (hoặc thành phố trực thuộc TP.HCM). Sau đó bổ sung định hướng vào điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị thành phố. Lập kế hoạch khắc phục các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện đồ án phân loại đô thị, hoàn thiện để án thành lập quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Nguồn: bds.com.vn, vnexpress.net

Đóng góp thành viên đặc quyền

Đóng góp để trở thành - thành viên đặc quyền riêng. Chọn một ví để chấp nhận quyên góp bằng ETH BNB BUSD, v.v.

 • metamask
  MetaMask
 • trustwallet
  Trust Wallet
 • binancewallet
  Binance Wallet
 • walletconnect
  WalletConnect

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.